3e doel

De samenleving verandert. Er wordt meer en meer initiatief verwacht van mensen en bedrijven. Breezand telt tal van actieve verenigingen en stichtingen die zich inzetten voor de leefbaarheid van ons dorp. Zij maken Breezand sterker en dit is alleen maar goed voor ons dorp. De Heel Breezand Geeft veiling wil deze Breezandse inspanningen ondersteunen.
Het bestuur wil, naast de kerk  St. Jan en Zap, een 3e doel elk jaar mee  laten delen in de opbrengst van de veiling.

2019
Het bestuur heeft gekozen voor Museum Anna Paulowna. Museum Anna Paulowna zorgt voor het uitdragen en ten toon stellen van het cultureel en historisch erfgoed van de gemeente Anna Paulowna.  De opbrengst van de veiling zal worden besteed aan het museumgebouw aan de Zandvaart: het noodzakelijke onderhoud, milieutechnische vernieuwingen en verbeteringen om de uitstraling aantrekkelijk te houden.

2018
Het 3e doel  voor 2018 is kinderboerderij De Regenmortel, welke zich inzet voor het onderhoud en behoud van de kinderboerderij, plaatselijk bekend als het Hertenkamp Breezand.

 

2017
In 2017 was het 3e doel “De stichting Den Krieck”, welke zich inzet om van het gebouw Den Krieck een multifunctioneel gebouw te maken. Stichting Den Krieck wordt ondersteund door : Muziekvereniging Breez’Harmony, Toneelvereniging Sans Souci, Zwem- en Watervereniging Oude Veer, Triathlon- en zwemclub Oude Veer en Coderdojo programmeerlessen.