HBG veiling: Vrijdag 11 oktober 2019

We gaan weer veilen!
Op vrijdag 11 oktober 2019 zal de jaarlijkse HBG veiling in de Zap hal weer plaatsvinden.
Een veiling om de kerk St.Jan  en de sportvereniging Zap financieel te ondersteunen.
Maar daar blijft het niet bij.
Net als voorgaande jaren heeft het veilingbestuur een Breezands 3e doel gekozen om mee te delen in de opbrengst van de veiling.

Museum Anna Paulowna  3e doel

Net als de afgelopen jaren is er naast de Sint Janskerk, Sportfederatie ZAP een derde doel gekozen om mee te delen in de opbrengst van de veiling. Het bestuur heeft gekozen voor Museum Anna Paulowna. Museum Anna Paulowna zorgt voor het uitdragen en ten toon stellen van het cultureel en historisch erfgoed van de gemeente Anna Paulowna.  De opbrengst van de veiling zal worden besteed aan het museumgebouw aan de Zandvaart: het noodzakelijke onderhoud, milieutechnische vernieuwingen en verbeteringen om de uitstraling aantrekkelijk te houden.